کنفرانس فیزیک آماری

در اين كنفرانس مقالات متعددى در زمينه درهمتنيدگى و اطلاعات كوانتمى ارائه ميشود.


Design & Support : Nesfejahan.com © 2016